Sıkça Sorulan Sorular

Antalya Rent A Car da Sıkça Sorulan Sorular

DUYURULAR

| S.s.s |

Sıkça Sorulan Sorular
 
 

SORU: Nelere Dikkat Etmeliyim
1)      Türkiyede trafik cezalarının %90 ‘nının arkadan yazıldığını ve sonradan adrese posta edildiğini unutmayınız.
2)      Park edilmesi yasak yerlere kesinlikle park etmeyiniz.
3)      EDS lerin olduğu yerde kurallara önemle riayet ediniz.
4)      Hız limitlerini ihlal etmeyiniz.
5)      Kırmızı ışıklara azami gayret gösteriniz.
6)      Emniyet kemerinizi takmayı unutmayıp cep telefonuyla seyir halinde görüşme yapmayınız.
7)      Girilmesi yasak olan yollara (tramvay yolu gibi) girmeyiniz.
 Not: Trafik Ceza Sorgulamasını Buradan YapabilirsinizSORU: Teminat Dışında Kalan Durumlar
 
TEMİNAT DIŞINDA KALAN DURUMLAR
1- sürücünün kaza raporlarını tam temin etmemesi ve alkol raporu olmaması durumda
2- kaza durumunda sözleşmediki belirtilen şoför dışında başaka bir sürücünün olması durumunda
3- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar
 4- aracı kullanan sürücünün geçerli bir araç kulalnama belgesine sahip olmaması durumunda
5- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
- Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar
7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
 8- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 9- Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar
10- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar
11- Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar
12- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
13- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
14- Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

SORU: Araç Kaza Durumunda Ne Yapmalıyım

1)      Öncelikle olay yeri ve şeklinin fotoğrafını çekmelisiniz.
2)      Kaza tutanağı tutturmalısınız.
3)      Kaza tutanağındaki ifadelerle olay anının örtüşmesine azami gayret göstermelisiniz.
4)      Çift taraflı kazalarda karşı tarafın

    Ruhsat fotokopisi
    Ehliyet fotokopisi
    Sigorta fotokopisi kesinlikle alınmalıdır
5)      Karşı taraf kusurlu olduğu takdirde tutanağa hatalı olduğunu kesinlikle beyan etmelidir.
6)      Alkol raporu almalısınız.
7)      İş bu evraklar temin edilmediği hallerde sigorta kapsamı dışına çıkacağını unutmayınız

Not: Kaza Rapot Tutanağını Buradan İndirebilirsiniz

SORU: Kaza Yaptım Benim Yükümlülüğüm Nelerdir

Kaza durumunda sigorta şirketlerinin uygulamış olduğu araç değerinin yüzde ikilik dilimi olan miktar muafiyet olarak yansıtılır
bu muafiyeti kiracı ödemekle yükümlüdür


SORU: kiralamış olduğum aracı teslim tarihinden önce iade edersem kalan ücretim iade edilirmi

Malesef erken tarihli iadelerde ücret iadesi yapılmaz.